Bangkok Dental Hospital

Bangkok Dental Hospital
8  116 504
โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) สุขุมวิท ซอย2 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม ที่ ใจกลาง กรุงเทพมหานคร มีเทคโนโลยีในการรักษาทันตกรรมขั้นสูง
ด้วยความพร้อมทั้งในเรื่องของ ระบบดิจิตอลในทางทันตกรรม และการมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการรักษา ที่เน้นถึงการทำความสะอาด ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ที่เราถือเป็นพันธะสัญญา ที่สำคัญสูงสุดสำหรับองค์กร

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    Bangkok Dental Hospital