BOXX MUSIC

BOXX MUSIC
234  395 949 446
Boxx Music
Music Label & Community
พื้นที่อิสระทางดนตรี ที่ทุกคนได้มาสนุกไปด้วยกัน ได้แต่งแต้มสีสันให้กับ “กล่อง” ของตัวเอง
BOXX MUSIC คือ music community เป็นที่ๆ ทุกๆ คนได้เล่นไปด้วยกัน โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยเสียงเพลง
#JOY #PLAY #CONNECT #TEAM #COMMUNITY
มาสนุกไปด้วยกัน^^

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    BOXX MUSIC