ME RECORDS

ME RECORDS
334  1 071 775 131
It's "ME RECORDS"
ค่ายเพลงที่รวบรวมความหลากหลายของแนวเพลงและศิลปิน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนทั้งเนื้อหาและสไตล์ดนตรี
ภายใต้การดูแลของ : ฟองเบียร์ ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
merecordslabel.com/
FACEBOOK : facebook.com/MERECORDSLABEL
IG : @Merecordslabel

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    ME RECORDS