ZZT I ZIXZESTER

ZZT I ZIXZESTER
614  58 038 074
-----------------------------------------------
ZZT Production
พวกเราคือครอบครัว “มิตรรักแฟนโฟน”
พวกเราเป็นสื่อที่ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับ สมาร์ทโฟน และข่าวสารทางด้าน ไอที พวกเราจะเพื่อนคอยปรึกษาพวกคุณหากคุณต้องการอยากจะเข้าใจไอทีและสมาร์ทโฟน
-----------------------------------------------
เว็บสำหรับคนขี้เกียจดู อ่านได้ชิวๆ
www.zixzester.com/
-----------------------------------------------
*ติดต่องานหรือสอบถาม
gmail : zztproduction88@gmail.com
ติดต่องานโดยเฉพาะ : 0855490526
ขอบคุณครับ
(ZZT Production)

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    ZZT I ZIXZESTER