zystem

zystem
171  54 016 975
สวัสดีทุกๆคนเน๊เกี๊ยบ ผมอำนวย ช่อง zystem (ซิสเทม) คำนี้ตั้งใจเพี้ยนมาจากคำว่า system สื่อถึงการล้วงลึกถึงระบบเลยทีเดียว
ช่องนี้เน้นวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งผมชอบมาก บางทีอาจเป็นแนวคิดและวิธีการมองคนให้กับบางท่านได้ ถือเป็นอีกช่องที่จะคอยกีดกันคนไม่น่ารัก คนโกง และข่าวปั่นหัวทั้งหลาย ให้ทุกๆคนรับรู้เพียงความจริง
คอยเปิดโปงวิธีการโกงทุกรูปแบบ จะบนโลกออนไลน์หรือใครหรือสินค้าใดๆ
คลิปผมอาจพูดเร็วไป จริงๆมันแบ่งเป็น2แบบ
1. พูดเร็วจากคำพูดที่เร็ว อันนี้เป็นที่ตัวผมจริงๆ
2. ช่วงเว้นวรรคของผมไม่มี จริงๆตอนอัดคลิปผมมีช่วงเว้นวรรคครับ แต่ผมใช้โปรแกรมตัดออกหมด
ถามว่าตัดช่วงววรคออกเพื่ออะไร พูดให้เร็วเพื่ออะไร?
เพราะว่าผมอยากให้ได้ข้อมูลมากที่สุดในเวลาสั้นๆ
เราจะไม่พูดหยาบคาย ไม่ใช้คำหยาบด่าคน จะใช้หลักเหตุผลล้วนๆ มีข้อสงสัยสามารถพูดคุยกันได้นะครับ
"เน๊เกี๊ยบ" คืออะไร มันคือการล้อเลียนพิธีกรรายการครับ บางท่านเขาชอบพูด "นะครับ" ออกแนวๆเหมือนสำเนียงฝรั่ง ซึ่งผมเลยประชดเป็น เน๊เกี๊ยบไปเลย

วีดีโอ

    ความคิดเห็น

      zystem