NTD Thai

NTD Thai
85  6 737 879
NTD Television - เรานำเสนอหลักมนุษยธรรม ความหวัง และเสรีภาพ
NTD เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งในนิวยอร์กเมื่อปี พ.ศ. 2544 ผู้ก่อตั้งของเราเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนผู้ซึ่งประสบกับเหตุการณ์เทียนอันเหมิน และต่อเนื่องมาจนถึงการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีน เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ข่าว บิดเบือนข้อมูล และการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล เมื่อไม่มีแหล่งข่าวจากที่อื่น สื่อมวลชนจากทั่วโลกจึงนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนนั้นประหนึ่งว่าเป็นข้อเท็จจริง ผู้ก่อตั้งของเราตระหนักว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะบอกความจริงให้โลกรับรู้ รวมไปถึงนำเสนอเรื่องราวที่ดีงาม ความเมตตา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัส ด้วยเหตุนี้ NTD จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา
ตั้งแต่นั้นมา เราก็เติบโตกลายเป็นบริษัทสื่อมวลชนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกประเทศจีน เป็นสื่ออิสระน้อยราย และเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้
ติดตามข่าวและเรื่องราวน่าสนใจอื่น ๆ ของเราได้ที่
Facebook - facebook.com/NTDThailand

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    NTD Thai