ทิศทางไทย

ทิศทางไทย
8 829  155 414 359
สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่
จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย
สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”
.
เลขที่ 206 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถามโทร : ๐๒-๕๒๕-๔๒๔๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๑๒๔๑
หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
.
FACEBOOK : @thaimoveinstitute
TWITTER @thaimove_
LINE : thaimoveinstitute
INSTAGRAM : thaimoveinstitute
TH-vision : ThaiMoveInstitute
.
#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    ทิศทางไทย