คติธรรม

คติธรรม
155  27 173 967
แชนแนลคติธรรม เป็นช่องรายการเผยแพร่ผลงานการบันทึกเสียงของอาจารย์ยอด (ปรีชา เรืองเดช) จากรายการวิทยุกฎแห่งกรรม และเรื่องเล่าชาวบ้าน โดยเรื่องเล่าของอาจารย์ยอดเป็นเรื่องที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในอดีต รวมถึงเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเรื่อง เรื่องเรื่องที่อาจารย์ยอดเล่าล้วนแฝงไปด้วยคติธรรม ผลของการทำกรรมที่ดี และไม่ดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยน้อมนำคติธรรม คำสอน ข้อคิดต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
*** ผลงานของ อ.ยอด มีการดูแลการเผยแพร่โดย ช่องคติธรรม ห้ามนำผลงานของ อ.ยอด ไปอัพโหลดลงช่องของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด หากพบจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
**** ท่านผู้ใดสนใจร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอด ในการสร้างแผ่นเสียง เรื่อง กฎแห่งกรรม และ เรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายวัดวาอาราม สถานีวิทยุท้องถิ่น โรงเรียน หอกระจายข่าวถวายภิกษุสามเณรที่สนใจ ทั่วประเทศ เชิญร่วมบริจาคได้ที่ หมายเลขบัญชี 356-2-46886-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาจันทอุดม ระยอง นายปรีชา เรืองเดช ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    คติธรรม