HolyFox Records

HolyFox Records
49  217 956 381
HolyFox
หนึ่งในค่ายย่อยของ Loveis Entertainment มีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลงานเพลงและสนับสนุนศิลปินที่มีแนวเพลงเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน โดย Holyfox ไม่จำกัดแนวเพลงดนตรี แต่จะเน้นจุดเด่นทางดนตรีของศิลปินนั้นผสมผสานกับเรื่องราวของศิลปินนั้นๆ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นตัวศิลปินให้มากที่สุด ผลงานแต่ละชิ้นจะถูกคัดกรองจากทีมงานเบื้องหลังเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณภาพมากที่สุดก่อนจะถูกส่งออกสาธารณชน

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    HolyFox Records