คนอ่านข่าว - TRNTV

คนอ่านข่าว - TRNTV
3 153  70 036 214
คนอ่านข่าว - พวกเราขอนำเสนอ คลิปข่าว ให้ท่านได้รับชม การฟังข่าว การอ่านข่าว.
หากมีอะไรผิดพลาด หรือ อยากจะแนะนำ ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป.
ติดต่อโดยตรง ที่ อีเมล์ หรือเพจ คนอ่านข่าว.

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    คนอ่านข่าว - TRNTV