ส้มโอ SOM O

ส้มโอ SOM O
53  59 871 146
ส้มโอ Stage Fighter [ OFFICIAL CHANNEL ]..สร้างเพื่อให้บทเพลงที่ทรงคุณค่า ถูกขับขานขึ้นอีกหลาย ๆครั้ง ในทุกครั้งที่ cover เพลงเหล่านี้ ส้มโอรำลึกถึงศิลปิน ผู้เขียนเพลง ผู้ขับร้องต้นฉบับ และผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดบทเพลงเหล่านี้ขึ้นทุกท่าน โดยหวังให้บทเพลงที่ส้มโอ cover ไว้ ได้คงอยู่ตลอดไป ให้ได้สร้างกำลังใจกับผู้แสวงหาวิธีปลอบประโลมใจตัวเองยามเหงา หรือสร้างความอิ่มเอมใจ ความสุข ความหวัง และความรัก ...ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเหล่านี้ ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ส้มโอได้แสดงความสามารถ ขอบคุณผู้ร่วมสร้างงาน cover ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามส้มโอ และที่สุดของส้มโอ ขอบคุณพ่อกับแม่ พระผู้สร้างของส้มโอ

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    ส้มโอ SOM O