Bangkok Auto Salon

Bangkok Auto Salon
132  2 823 543
“Bangkok International Auto Salon”
งาน Bangkok International Auto Salon คือมหกรรมงานจำหน่ายยนตกรรมและอุปกรณ์โมดิฟาย ที่ได้รับลิขสิทธ์ในการจัดงานเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในภูมิภาคอาเซียนจากงาน
Tokyo Auto Salon ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นทุกปี เป็นเวลายาวนานว่า 30 ปี

วีดีโอ

    ความคิดเห็น

      Bangkok Auto Salon