เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์
587  63 598 772
เป็นช่อง "ข่าวสังคม การเมือง สำหรับประชาชนชาวไทย" เน้นการนำเสนอ "เพื่อเพิ่มพื้นที่ข่าวของประชาชน" ให้ คนไทยทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข่าวและความคิดเห็นของประชาชน ตัวเล็กๆ

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์