Nu Babor

Nu Babor
78  27 189 796
เล่าหนัง รีวิวสินค้าและการใช้ชีวิตและอื่นๆตามสไตล์บ้าบอของ นุ เจ้าของช่อง
หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ
และหากต้องการติดต่อทางธุรกิจให้ติดต่อทาง E-mail ได้เลยครับ

วีดีโอ

    ความคิดเห็น

      Nu Babor