เจาะข่าวตื้น Shallow News in Depth

เจาะข่าวตื้น Shallow News in Depth
125  42 909 000
[Update DEC 2015]
รายการเจาะข่าวตื้นคือรายการข่าวที่กวนส้วนเตียนที่สุดในประเทศไทย
และเป็นรายการของไทยที่เคยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ The New York Times มาแล้ว
www.nytimes.com/2014/02/09/world/asia/taking-on-thailands-crisis-with-a-bit-of-western-bite.html?_r=0
นอกจากนี้ จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ John Winyu Wongsurawat ยังได้รับเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็น Next Generation Leader ของประเทศไทยในปี 2014-2015 อีกด้วย
time.com/3583214/laughing-at-the-establishment-in-thailand/
time.com/3583218/qa-with-thai-satirical-news-host-winyu-wongsurawat/
www.realfeatures.com/time-magazine-john-winyu-portrait/

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    เจาะข่าวตื้น Shallow News in Depth