พฤกษาฟาร์ม channel

พฤกษาฟาร์ม channel
570  12 920 143
ช่องที่มีแต่เรื่องเครื่องจักรกล รถเกี่ยวข้าว รถตีดิน รถไถนา รถอัดฟาง รถแมคโค ฯลฯ เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรเพราะเราคือพฤกษาฟาร์ม ฟาร์มที่รักต้นไม้ฟาร์มที่รักการเกษตรครับ

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    พฤกษาฟาร์ม channel