Game Master คนใส่หน้ากาก 1000 คน ไล่ตามทวงคืนจูปาจุ๊บจากพี่ไอเดีย!! | funny video for kids | by idea

#GameMaster #คนใส่หน้ากาก #จูปาจุ๊บ #น้องมิริน
พี่ไอเดียกับน้องมิรินชวนกันออกไปเล่นเป่าลูกโป่งที่สนามเด็กเล่น
มีลูกโป่งเยอะแยะหลายสีเอาไปเล่นกับเพื่อนๆ เล่นไปเล่นมา ก็ไปเจอ
หน้ากากของคนใส่หน้ากากกับจูปาจุ๊บวางอยู่ พี่ไอเดียเลยแอบหยิบมา
ปรากฏว่าคนใส่หน้ากากตั้งหลายคน มาตามทวงคืน พี่ไอเดียกับน้องมิริน
ต้องวิ่งหนีกันจนเหนื่อย กว่าจะรอดมาได้ พี่ไอเดียว่า จูปาจุ๊บของพวก
คนใส่หน้ากากมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลย ถึงได้หวงกันขนาดนี้ จูปาจุ๊บ!!
For more information by idea®️
Please visit the link below 🔻
👍🏼 F A C E B O O K
facebook.com/ideafanpage/
📬 E M A I L
sunisa1950@gmail.com
📞 MOBILE
081-9850300

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็น

    Game Master คนใส่หน้ากาก 1000 คน ไล่ตามทวงคืนจูปาจุ๊บจากพี่ไอเดีย!! | funny video for kids | by idea