រឿងកំប្លែងខ្លី / បើមិនផឹកបានអីនោម ? ពីសណ្ដែកដីកញ្ចប់តាន់តាន់(Tan Tan)/ New comedy

👃ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរ ជាទីគោរព និង ជាទីស្រឡាញ់ ។👃👃👃 នេះគឺជាក្រុម💜«អរុណរះថ្មី»💜។ ដោយសារតែក្រុមយើងខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មី ហេតុដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មេត្តា ខន្តី អភ័យទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងផងបាទ...👃👃 និងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រ និង ផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ទោះបីជាការសម្ដែងល្អក្ដី មិនល្អក្ដី ព្រោះថាពួកយើងនឹងខិតខំធ្វើអោយបានល្អ ។ សូមអរគុណ ។👃👃👃 👃 Hello, dear brothers and sisters This is the "New Arrival" group. Since we are just a new generation, please all of us please kindly forgive all mistakes, yes ... and all of us support and give encouragement, even though good performances are not good, because we will work hard. Thank you .»

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็น

    រឿងកំប្លែងខ្លី / បើមិនផឹកបានអីនោម ? ពីសណ្ដែកដីកញ្ចប់តាន់តាន់(Tan Tan)/ New comedy