ទាល់តែលាត់អាវអោយគេមើល ទើបគេជឿថាជាស្រី - កំប្លែងដល់ក | She's The Man - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង

She's The Man Review, She's The Man និយាយខ្មែរ
---------------------------------------------------------------------------
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
001 539 419 (កុង ABA)
0978497023 (កុង Wing)
ឈ្មោះគណនី CHEA SENNARONG
--------------------------------------------------------------------------
នេះគឺជាការវិភាគសាច់រឿង She's The Man! សម្រាប់អ្នកដែលដែលតែងតែនិយមតាមដាមទស្សនារឿងមួយនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច​ចូលមើលវីដេអូមួយនេះ ស្តាប់នូវការវិភាគរប់ខ្ញុំ ហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង Comment Section ខាងក្រោមវីដេអូបាន! ខ្ញុំនឹងរីករាយស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!
#She's_The_Man
#សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
ចូលរួមគាំទ្រការសង្ខេបសាច់រឿងនេះ សូមចុច Subscribe និ​ងរូបកន្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត!
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner's copyrighted materials. And what I've been using is in accord with the law of Fair Use of TH-vision Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!
Song Info:
- TH-vision Audio Library : Laid Back Guitar

ดาวน์โหลด

มุมมอง
3,078,972

ความคิดเห็น

 • ជួយមើលតុក្តារបស់ កាទ្រីតផង! th-vision.net/detail/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-h-dcAHpsGz0.html

  Khmer Drama ReviewKhmer Drama Reviewหลายเดือนก่อน
  • it's great

   3am girls3am girls2 วันที่ผ่านมา
  • 3M idol😂😂😂😂

   SEANG LENSEANG LEN4 วันที่ผ่านมา
  • 😥😃😛😝😭💔❤💄

   Ojjf JfnfjOjjf Jfnfj4 วันที่ผ่านมา
  • ើោោផើផផផផផផឥឥឦឲឥឥឦ

   Pal LaPal La22 วันที่ผ่านมา
  • But TengBut Tengหลายเดือนก่อน
 • N A K N A KN A K N A Kวันที่ผ่านมา
 • Good good good

  sokchea KH officialsokchea KH official2 วันที่ผ่านมา
 • ទាន់អោយមើលបានដឹង🤣🤣

  BroKH BroKHBroKH BroKH4 วันที่ผ่านมา
 • បង

  WE XNXXWE XNXX6 วันที่ผ่านมา
 • Wow

  Clyde wesley CabatañaClyde wesley Cabataña11 วันที่ผ่านมา
 • ថងតើ់ុំមនច្ុថ៨ថបលចខសសសាសតិកលកងចងហលើកកក្នុងវថ

  Bro KhBro Kh12 วันที่ผ่านมา
 • 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  pursat phonepursat phone15 วันที่ผ่านมา
 • 2M 😍

  Mak MeMak Me17 วันที่ผ่านมา
 • តួស្រីស្អាត

  Lon Polin 0007Lon Polin 000717 วันที่ผ่านมา
 • តួស្រីស្អាតមែន

  Lon Polin 0007Lon Polin 000717 วันที่ผ่านมา
 • Mr. TYVC X2Mr. TYVC X217 วันที่ผ่านมา
 • 215883363

  Ya ViriyaYa Viriya17 วันที่ผ่านมา
 • XnXX

  sa bdasa bda22 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  CHBGamingCHBGaming23 วันที่ผ่านมา
 • ល្អណាស់ប្រូ តែគួរប្រេីថា បកស្រាយអំពីរឿងមួយ ប្តូរពីស្រាយទៅកាន់រឿងមួយ

  Kh24/7Kh24/725 วันที่ผ่านมา
 • នកទាំងអស់គ្នាជួយមើល​ video​ របស់ខ្ញំុផង😘😍

  Holulu សម្រាយរឿងHolulu សម្រាយរឿង26 วันที่ผ่านมา
 • Wow

  ឆាវឆាវ ខ្មែរអង្គរឆាវឆាវ ខ្មែរអង្គរ27 วันที่ผ่านมา
 • 😂♥️

  Oun Pich PichOun Pich Pich27 วันที่ผ่านมา
 • រឿងនេះស្រដៀងរឿងហ្វីលីពីនរឿង. វាស្នានាអូលីវើ

  Kanhchana NeangKanhchana Neang29 วันที่ผ่านมา
 • ស្តាប់បងនិយាយពិរោៈណាស់

  Somet TeamSomet Team29 วันที่ผ่านมา
 • ទាំងបងទាំងប្អូនហ្មង

  Lim HokLim Hokหลายเดือนก่อน
 • Love you admin

  CHHIAYA CARTOONCHHIAYA CARTOONหลายเดือนก่อน
 • ល្អមេីលណាស់

  NETH S M T officialNETH S M T officialหลายเดือนก่อน
 • រឿងនេះល្អមើលណាស់

  Bee GeeBee Geeหลายเดือนก่อน
 • 2.3M views in 2 weeks omg

  Bee GeeBee Geeหลายเดือนก่อน
 • nice video bro

  Pisey StudioPisey Studioหลายเดือนก่อน
 • But TengBut Tengหลายเดือนก่อน
 • សូមជួយចុចsubញុមផងបងប្អូន

  Brophanna KhGamerBrophanna KhGamerหลายเดือนก่อน
 • Good night admin😅😴😴

  Mrr ThāïMrr Thāïหลายเดือนก่อน
 • 2m😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍

  Pich SoronoPich Soronoหลายเดือนก่อน
 • បងសម្រាយរឿងMAMA

  Channary PhengChannary Phengหลายเดือนก่อน
  • already

   Khmer Drama ReviewKhmer Drama Reviewหลายเดือนก่อน
 • វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍😬😀

  ទុក ផ្លូវក្រោយទុក ផ្លូវក្រោយหลายเดือนก่อน
 • th-vision.net/detail/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-I6gGP3XLX3w.html

  FN Animals PrankssFN Animals Prankssหลายเดือนก่อน
 • Fan

  Rean ChenRean Chenหลายเดือนก่อน
 • Bro សម្រាយរឿងប្រភេទចិងទៀត🙏🏻❤️❤️

  Heng SreymomHeng Sreymomหลายเดือนก่อน
 • 2M 2weeks

  Kompheak ChheanKompheak Chheanหลายเดือนก่อน
 • I dol មិនដែលឃេីញទេadminដាក់ជាvdo🥺❤️

  clodea Martinclodea Martinหลายเดือนก่อน
 • ពាក្យដែលញុមចូលចិត្តបំផុត😊"សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា"

  Bad GirlBad Girlหลายเดือนก่อน
 • ល្អស្តាប់ 😄😅😂

  Da BellaDa Bellaหลายเดือนก่อน
 • ចង់ស្ដាប់ទៀត

  Naនឿនរតនា BaនឿនរតនាNaនឿនរតនា Baនឿនរតនាหลายเดือนก่อน
 • OMG 2m 😱

  KH LY BROKH LY BROหลายเดือนก่อน
 • ដូចរឿង Oliwer

  Kim HorngKim Horngหลายเดือนก่อน
 • 2M view

  Dola lomDola lomหลายเดือนก่อน
 • 2Mហើយ😯😯😘

  សីហា Gamingសីហា Gamingหลายเดือนก่อน
 • Wow 2លាន

  ដឿនសុផល Gamerដឿនសុផល Gamerหลายเดือนก่อน
 • WOW 2M View 😲😲😲😱😱😱

  G-TWO FFG-TWO FFหลายเดือนก่อน
 • Wow

  Kom sanKom sanหลายเดือนก่อน
 • Ok thanks

  kheng mengheangkheng mengheangหลายเดือนก่อน
 • Road To 2M Admin

  Hazard ZioHazard Zioหลายเดือนก่อน
 • ចង់ឃើញមុខAdmin Like មួយ?

  គួរដឹង-Kurdengគួរដឹង-Kurdengหลายเดือนก่อน
 • 😂

  Moew• RxyMoew• Rxyหลายเดือนก่อน
 • New fan

  Hour HighHour Highหลายเดือนก่อน
 • សុិចសុីកប់ហ្មងតួស្រី

  Piseth KH-SabayPiseth KH-Sabayหลายเดือนก่อน
 • រញ៉េរញៃណាស់ជីវិតវ៉ាយអូឡា😂

  Bee RiiBee Riiหลายเดือนก่อน
 • 😂😂🙄🙄

  Mrr KevMrr Kevหลายเดือนก่อน
 • Very good story jok

  Khmer Music SamkhanKhmer Music Samkhanหลายเดือนก่อน
 • ๑.๘.M แด

  VER TikTokVER TikTokหลายเดือนก่อน
 • XXxxxxxxx

  Sommobile MobileSommobile Mobileหลายเดือนก่อน
 • 6:30 នេះ​គឺជាHazing គឺជាសកម្មភាពឬស្ថានភាពដែលបានបង្កើតមិនថានៅខាងក្រៅឬខាងក្រៅសាលា (មហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យ) ដើម្បីបង្កើតភាពមិនស្រួលខាងផ្លូវចិត្តឬរាងកាយការអាម៉ាស់ការយាយីឬការសើចចំអក។ វាជាប្រពៃណីនៃការផ្តួចផ្តើមគំនិតដែលសិស្សថ្មីទាំងអស់ឆ្លងកាត់។ វាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមានសិស្សជាច្រើនបានស្លាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់វាបានទេ។

  sonie v.kaysonie v.kayหลายเดือนก่อน
 • 1.7 M

  កាក ដិកាក ដិหลายเดือนก่อน
 • Lmao :\

  Yan sotepyYan sotepyหลายเดือนก่อน
 • Wow 1M

  Reach OfficialReach Officialหลายเดือนก่อน
 • post komsan

  Phea KhunPhea Khunหลายเดือนก่อน
 • រីករាយកំសាន្ត

  Phea KhunPhea Khunหลายเดือนก่อน
 • Omg 1M View xD

  Ah MabAh Mabหลายเดือนก่อน
 • wow i like this movie 🔥💙

  Pich singerPich singerหลายเดือนก่อน
 • Wow 1.6M 😍

  Dyly BoyDyly Boyหลายเดือนก่อน
 • hello

  mr hengmr hengหลายเดือนก่อน
 • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  Vanna ChhjVanna Chhjหลายเดือนก่อน
ទាល់តែលាត់អាវអោយគេមើល ទើបគេជឿថាជាស្រី - កំប្លែងដល់ក | She's The Man - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង