เอาชุดจานกดมากลึงให้เรียบอู๋โรงกลึง

ความคิดเห็น

 • เรียนช่างกลงะดีแล้วไอพวกตีกันช่างไรก็ไม้รู้มาว่าช่างกลอย่างเดียว บอกไห้ช่างกลตัวระเบียบเลย

  ผมากับความหล่อผมากับความหล่อ2 หลายเดือนก่อน
 • ผมกะคิดจะเรียนช่างกลอยู่คับ...ได้ดูคลิปพี่มีประโยชน์มากครับ

  เจ๋งเครซี่บัส โซนลําปาง V2เจ๋งเครซี่บัส โซนลําปาง V23 หลายเดือนก่อน
 • ไล่สดแน

  ก้านกล้วยก้านกล้วย3 หลายเดือนก่อน
 • อิเล็กเทคนิคสารคามแม่นบ่ครับ

  sitthiphot namwichaisitthiphot namwichai3 หลายเดือนก่อน
 • ในบอกจะไล่ฟาดเสียท้อป ผมนี่รอเลย

  คอกซิ่ง แดนใต้คอกซิ่ง แดนใต้3 หลายเดือนก่อน
 • ไลสดหนอ่ย

  พี ออยพี ออย3 หลายเดือนก่อน
 • รถไถจะได้ลั่นแล้ว

  จารอ๊อด มักจ๊ก สาขา2จารอ๊อด มักจ๊ก สาขา23 หลายเดือนก่อน
เอาชุดจานกดมากลึงให้เรียบอู๋โรงกลึง