สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญดอกไม้สวรรค์ กฐินราษฏร์สามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน 10วัด

ดาวน์โหลด

มุมมอง
1,693

ความคิดเห็น

 • อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆ

  somporn nearmsakhasomporn nearmsakha26 วันที่ผ่านมา
 • สาธุจ้า

  ไผ่ ไผ่ไผ่ ไผ่26 วันที่ผ่านมา
 • สาธุนำเด้อจ้า

  ปุ๊ก ลุ๊กปุ๊ก ลุ๊ก26 วันที่ผ่านมา
 • สาธุ สาธุ สาธุจ้า

  เครือวัลย์ บริสุทธิ์ธรรมเครือวัลย์ บริสุทธิ์ธรรม26 วันที่ผ่านมา
สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญดอกไม้สวรรค์ กฐินราษฏร์สามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน 10วัด