สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญดอกไม้สวรรค์ กฐินราษฏร์สามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน 10วัด

ดาวน์โหลด

มุมมอง
1,720

ความคิดเห็น

 • อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆ

  somporn nearmsakhasomporn nearmsakha7 หลายเดือนก่อน
 • สาธุจ้า

  ไผ่ ไผ่ไผ่ ไผ่7 หลายเดือนก่อน
 • สาธุนำเด้อจ้า

  ปุ๊ก ลุ๊กปุ๊ก ลุ๊ก7 หลายเดือนก่อน
 • สาธุ สาธุ สาธุจ้า

  เครือวัลย์ บริสุทธิ์ธรรมเครือวัลย์ บริสุทธิ์ธรรม7 หลายเดือนก่อน
สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญดอกไม้สวรรค์ กฐินราษฏร์สามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน 10วัด