ร. 10 สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสี ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใจความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า
ตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสี ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี และในครั้งนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้น
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้น จงทุกประการ
ขอบคุณข้อมูลจาก :
.
www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php
.
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/014/T_0002.PDF
.
bit.ly/2VJ219s
.
#รัชกาลที่10 #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #ประเทศไทย #สถาปนาเป็นพระอัครมเหสี #ทรงพระเจริญ #ในหลวง
#ราชวงศ์จักรี #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #Thaikingcoronation #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #พระราชินี #ฉลองพระองค#ผ้าไหมไทย
#พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระราชินีสุทิดา #chakridynasty #KingRamaX #LongLiveTheKing #LongLiveTheQueen #KingVajiralongkorn #QueenSuthida #ChakriDynasty #thailand #ThaiRoyalFamily #kingdomofthailand
.
#สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี #TheQueenOfThailand #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สถาปนาสมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระราชินีสุทิดา #Thailand #bangkok #ประเทศไทย #พระราชวงศ์ไทย #NewQueen #KingMahaVajiralongkorn #Thaiking #สุทิดาติดใจ #สถาปนาเป็นพระอัครมเหสี
#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #ทรงพระเจริญ #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็น

    ร. 10 สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสี ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินี